Milieu

Een groot deel van het transport wordt uitgevoerd door de Butter Group.

Butter Group is al jaren bezig om het brandstof verbruik en daarmee de CO2 uitstoot te beperken. Desondanks is de uitstoot niet CO2 neutraal. Wij nemen als eerste deel aan compensatie hiervan door te investeren in CO2 compenserende projecten, zoals de bouw van windmolenparken, waterkrachtcentrales, zonnepanelen en investeringen in duurzame bosprojecten. Hierdoor is het transport klimaat neutraal.

Meer informatie vindt u op de website van Butter Group internationaal transport of op de site van de Climate Neutral Group.